Belastingaangifte

De Belastingdienst stelt dat zij het u zo makkelijk mogelijk maken, maar pas op! Zo heeft onderzoek door de Consumentenbond uitgewezen dat het zelf invullen van uw inkomstenbelasting aangifte uiterst secuur werk is waarin gemakkelijk fouten sluipen. U kent immers niet alle regelgeving en zeker niet inclusief alle recente wijzigingen.

En een ding is zeker, de belastingdienst is niet uw adviseur. Dat kunt u bijvoorbeeld merken als u aan het slot van de aangifte probeert bepaalde inkomensbestanddelen over u en uw fiscaal partner te verdelen. Daarmee kan veelal nog belasting worden bespaard maar bij het onderkennen en toepassen van deze en andere besparingsmogelijkheden maakt de belastingdienst u het zeker niet gemakkelijk. Mijn kennis en ervaring plus de beschikbaarheid van professionele (aangifte)software maken dat dit volledige traject vlot, soepel en financieel optimaal verloopt.

Behalve uw aangifte(n) verzorg ik ook eventueel uitstel en voorlopige aangifte(n), controleer ik de ontvangen aanslag(en) en indien nodig stel ik een bezwaarschrift op. Indien u daartoe toestemming geeft, verzorg ik het gehele proces met zomin mogelijk inspanning van uw zijde. Het enige wat u nog hoeft te doen, is de stukken aan te leveren en akkoord te geven op de aangifterapportage voordat deze (elektronisch) naar de belastingdienst wordt verzonden.

Aangiften schenk- of erfbelasting en vennootschaps- of dividendbelasting worden met behulp van dezelfde software opgesteld, waardoor dit proces niet alleen efficiënt verloopt, maar ook de rapportages die u ontvangt duidelijk en overzichtelijk zijn.