Estate planning

Het vermogen volgens uw wensen naar de volgende generatie(s) overdragen zodat de heffing van (toekomstige) schenk- en erfbelasting zoveel mogelijk wordt beperkt heet ook wel estate planning.

Dit proces vergt de toepassing van een mix van juridische en fiscale regelgeving plus ruimschoots voldoende aandacht voor de relationele component. Het overdragen van vermogen kan een emotioneel ingrijpend proces zijn dat zorgvuldige begeleiding vraagt. Begeleiding met de benodigde kennis en ervaring en een ècht luisterend oor is wat ik u biedt.

Bij estate planning worden eerst uw wensen en ideeën over de omvang en vorm van overdracht van uw vermogen uitgebreid besproken en in kaart gebracht. Dit kan eventueel met behulp van een voor u opgesteld financieel plan. Daarna wordt het gehele traject stapsgewijs uitgestippeld. Ook de ontvangers worden hierover goed geïnformeerd en voorgelicht.

Na uw definitief akkoord wordt het plan nauwgezet uitgevoerd. Eventuele contacten over de uitwerking met de notaris en andere betrokken partijen neem ik daarbij voor mijn rekening. Tot slot ontvangen de ontvangers en u duidelijke instructies over de te ondernemen (periodieke) acties.

Uiteraard houd ik u vervolgens op de hoogte over de eventuele wijzigingen in de regelgeving en wijs ik u op de gevolgen. Op deze manier vermijdt u het risico van onverwachte en ongewenste verrassingen.